Zaļā Pūcīte

Katram zvēram ir sava vieta, kur tas jūtās labi. Pūcīte ir vieta, kur bērni jūtas labi.

4-6 gadi

Pūcītes karaļvalstī, kura galmā saimnieko lielākie Pūces bērni, baudot skaisto un piedzīvojumiem bagāto bērnību, lēnām, maziem soļiem gatavojas doties uz skolu.

Tāpat kā visi Pūcēni, arī Zaļās Pūcītes bērni mācību programmu apgūst rotaļnodarbībās – praktiski darbojoties un atklājot vēl neizzināto. Bērni zināšanas un prasmes apgūst radošā procesā, pievēršot lielāku uzmanību runas attīstīšanai, apkārtējās vides izzināšanai. Pedagogs, izvērtējot bērnu psiholoģisko gatavību, pielāgo vingrinājumus lasīšanas, rakstīšanas  un matemātikas pamatprasmju apguvei. Gandarījums un priekā starojošās acis par paveikto arī šajā vecumā ir lielākā balva ne tikai mazajiem Pūcēniem, bet arī vecākiem un pedagogam.

Lielajiem Pūces mājas iemītniekiem, bagātinot izglītojošo procesu, papildus tiek organizētas deju un angļu valodas nodarbības. Katra kopā pavadītā diena ir kā krāsains notikums ar kopīgiem priekiem, smiekliem, jaunām zināšanām un sasniegumiem. Apzinoties sevi kā īpašu, darīt gribošu, radošu, patstāvīgu Pūces bērnu.

Audzinātājas

Ik dienu ar bērniem grupiņā ir gan pedagogs ,gan pedagoga palīgs.

Man ir tas prieks ar saviem Pūcēniem būt kopā jau sešus gadus un man nav lielāka gandarījuma,ka redzēt ka no maziem un nevarīgiem pūčulēniem viņi izaug par lieliem un zinātkāriem Pūcēniem. Katrs ar savu individualitāti , neatkārtojams. Esmu laimīga par katru dienu ko pavadu kopā ar saviem Pūcēniem , atbildot uz daudzajiem "kāpēc: , kopīgi izzinot pasauli un izdzīvojot visu krāsu emociju gammu. Tikai kopā ar bērniem es redzu cik brīnumaina ir pasaule -piepildīta smaidiem, smiekliem un liekisku kopā būšanas sajūtu. Uz tikšanos Dzeltenās pūcītes grupiņā!

Lana Butāne, zaļās pūcītes skolotāja

Mani sauc Dita. Strādāju bērnudārzā Pūcīte par auklīti. Darbs man dod lielu gandarījumu. Darbs ir radošs. Bērniņi mīļi. Kolēģītes draudzīgas. Ir prieks, ka darbs ir manas otrās mājas.

Dita Zemgale, zaļās pūcītes skolotājas palīgs.