Galerija

Katram zvēram ir sava galerija, kur tas jūtās labi. Pūcīte ir vieta, kur bērni jūtas labi.

7. February, 2014

Meteņdiena Pūces mājā

Jaunais gads Pūces mājā ieskandināts un rosība notiek ik nedēļas. Gads savā ritējumā raiti rit un Pūcītē tika svinēta Meteņdiena.
Šogad veltījām laiku, lai ieklausītos sevī... domājām, kurš no dzīvniekiem katrs pūces bērns vēlas būt. Gatavojām maskas un svētkos izmantojām iespēju vēlreiz maskoties un ļauties pārtapšanai.
Pašu rokām gatavojām mūzikas instrumentus. Krāsojām savu ” jostu” , ieliekot tajā visas labās domās un jaunā gada apņemšanos. Meteņdienas godos katrs Pūcēns savu košumdarbu, kopā ar domās un vārdos izteikto apņemšanos, varēja ievīt kopīgā gleznā.
Katra grupiņa bija sarūpējusi muzikālu priekšnesumu. Kopīgās dziesmās, dančos un izdarībās „ saucām” saulīti, dzinām kurmjus, lielījāmies un baudījām pašu gatavotos cienastus. Gaidījām Meteni un ķērām „zelta pogas”.