Galerija

Katram zvēram ir sava galerija, kur tas jūtās labi. Pūcīte ir vieta, kur bērni jūtas labi.

20. December, 2013

Ķekatnieki Pūces mājā (jeb Ziemas saulgrieži Pūcītē)

Ziemas (un arī vasaras) Saulgrieži ir enerģētiski visspēcīgākie dienas saules gada ritumā, kad varam vēlēties, un izteikt savas viskvēlākās vēlēšanās, kuras vēlāk arī piepildās!
Šogad gan Pūces bērni, gan vecāki tika aicināti maskoties un iejusties kādā sev tuvā vai interesējošā tēlā. Maskojoties mums ir iespēja satikties un nodibināt sadraudzību ar neikdienišķo, citu pasauli un iejusties citā lomā. Ķekatās iešana kalpo kā svētības un auglības veicināšana, ar maskošanās palīdzību tiek aizdzītas slimības un viss ļaunais.
Trokšņojot, dziedot un daudzinot sev raksturīgās dziesmas, ar dejām un rotaļām maskējušies ķekatnieki sendienās centās prieku un līksmību uzturēt garajos ziemas vakaros. Mums Pūces mājās, esot visiem kopā un vienotiem, lustīgi paiet ikviena kopā būšana, un šie Ziemas saulgrieži ir kārtējais apliecinājums tam!
Atver durvis, nama māte,
Laid iekšā budēlīšus
Ziemas saulgrieži Pūces pagalmā tika lustīgi svinēti un daudzināti gan ar bluķa vilkšanu un nākotnes zīlēšanu, gan laimes liešanu, gan arī ar zināmām un jaunām dziesmām, rotaļām. Simboliska nozīme tika piešķirta rotaļai „Vilks un kaza”, kur kaza simbolizē Sauli, bet vilks, būdams Dieva suns, cenšas ātrāk likt kaziņai (saulītei) iziet no tumsas un kāpt debesu kalnā.
Lai Jaunais gads nes jaunu izaicinājumus un kāda īpaša sapņa piepildījumu ikkatram no Jums!
Uz satikšanos Jaunajā 2014. gadā!