Galerija

Katram zvēram ir sava galerija, kur tas jūtās labi. Pūcīte ir vieta, kur bērni jūtas labi.

25. July, 2013

Jēkaba un Annas diena Pūcītē

Godbijība un cieņa pret darbu un darba darītāju ir mūsu tautas spēks un vairogs, ko vajag stiprināt un spodrināt ikkatram latvietim. Arī mēs, Pūces bērni, gadskārtu svētkos izdziedam un izdejojam dažādas rituālas darbības, kas vairo Pūces mājas un tās iemītnieku labklājību, pārticību, gudrību un laimi.
Kā liecina mūsu tautasdziesmas, mūsu tēvu tēvi ikkatrā no mums ir ielikuši darba tikumu un mīlestību.
Teic, māmiņa, darbu manu,
Neteic manu augumiņu;
Kas no mana augumiņa,
Kad darbiņa nemācēju?
Starp lielajiem saulgriežu svētkiem, mūsu senči atzīmēja arī citas svinamās dienas, kā, piemēram, Jēkaba un Annas dienas. Mēs, lielie un mazie Pūces bērni, esam lepni, ka varam svinēt un godāt arī šis svētku dienas.
Jēkabus (saimniekus) godā 25. jūlijā, kas uzskatāma par lielāko svinamo dienu jūlija mēnesī. Viņš kā ģimenes galva un saimnieks, kas atbildīgs par saimes apgādību (pajumtes nodrošināšanu, paēdināšanu), tika slavināts un cildināts. Ģimenes labklājību izsenis simbolizē – maizes klaips, un tā kā Jēkabs bija atbildīgs, galvenokārt, par miežu un rudzu ražu, čaklākie no saimniekiem šajā dienā varēja jau likt galdā pašu ceptu maizes klaipu.
Un tā lielie Pūces bērni steidza cept raušus. Kad priekšauti uzsieti, mīkla samīcīta, mīklas rullis un ievārījums sagādāts, darbošanās varēja sākties.
Savukārt Annas (saimnieču) dienai raksturīgs tas, ka tieši šajā dienā drīkstēja pirmo reizi sākt vākt ražu. Arī mazie Pūces bērni devās uz savu Pūcītes dārzu, salasot visus gardumus (burkānus, gurķus, salātus, dilles), kā arī dažus gardumus izņemot vēl no pagraba, gatavoja dārzeņu stienīšus.
Saimniekošanas gars un prieks virmoja un mutuļoja Pūces mājā. Darbiņus darījām ar lielu nopietnību, kas redzams pūcēnu sejās. Kamēr lielākie Pūces bērni cepa raušus, mazie pūcēni steidza gatavot dārzeņu stienīšus, kurus papildinājām ar Dinas vārītām cūku pupām.
Kad cienasts ir pašu audzēts un ar mīlestību gatavots, tad patiesi tas ir ļoti garšīgs!
Uz tikšanos ražas svētkos Pūcītē!