Pakalpojumi

Info par pakalpojuma izcenojumiem.

Maksa par uzturēšanos iestādē 425.00 eur.

o    Mācību maksa 335.00 EUR

o    Maksa par ēdināšanu 90.00 EUR. 

o    Vecāku maksa par bērna izglītošanu iestādē (mācību maksa), tiek samazināta ņemot vērā noslēgtos līgumus starp:
- pirmsskolu un pašvaldībām par līdzfinansējuma  piešķiršanu pēc deklarētās dzīves vietas*;

o     1)bērniem līdz 5 gadu vecumam 246.19 eur(Rīga)
2)bērniem no 5 gadu vecumam 187.59+57.00(Rīga)

o    * Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirta bērnam, kas sasniedzis 1,5 gadu vecumu 

Bērniem no 3 gadu vecuma papildus tiek nodrošinātas angļu valodas un deju nodarbības.

 

Logopēda nodarbības pēc vajadzības.