Pakalpojumi

Info par pakalpojuma izcenojumiem.

Maksa par uzturēšanos iestādē 425,00 €

Mācību maksa 335,00 €

o    Maksa par ēdināšanu 93,00 €

Vecāku maksa par bērna izglītošanu iestādē (mācību maksa), tiek samazināta ņemot vērā noslēgtos līgumus starp:
- pirmsskolu un pašvaldībām par līdzfinansējuma  piešķiršanu pēc deklarētās dzīves vietas*;

1)bērniem līdz 5 gadu vecumam 246,19 € (Rīga)
2)bērniem no 5 gadu vecumam 187,59 + 57,00 € (Rīga)

o    * Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirta bērnam, kas sasniedzis 1,5 gadu vecumu 

Bērniem no 3 gadu vecuma papildus tiek nodrošinātas angļu valodas un deju nodarbības.

Logopēda nodarbības pēc vajadzības.